d.Van Westfriese kappen naar Amsterdam als metropool Meer info >

Niet alle grote bedrijven die rond de wisseling, tijdens de overgang van 19e en naar 20e eeuw werden opgericht, begonnen in de grote stad. Heel bijzonder is het om de ontwikkeling in een kleine stadskern te volgen tot en met de landing van het bedrijf in de grote stad. Wat maakte de grond voor dergelijke ondernemers, als de familie S.I. de Vries, vanuit het bruisende Zuiderzee-stadje Hoorn naar Amsterdam zo uniek? Hoorn was overslaghaven voor de stad Amsterdam. Daar profiteerde ook de familie de Vries- du Mosch van. Het eerste grote warenhuis in Amsterdam gevolgd door een hele rits aanverwante bedrijven bleek een aanwinst voor de stad Amsterdam. Hoorn leverde grote joodse namen aan de Nederlandse politiek en het bedrijfsleven. Ligt de oorsprong in een ver verleden zoals de eens zo tolerante houding van de Prins van Oranje? De vrijheid van godsdienst gekoesterd door de Westfriese bevolking die de bodem rijp maakte voor families als De Vries-du Mosch? Vrijheid uit eigenbelang omdat de handel daardoor welig kon tieren? Antwoord op deze vragen kunt u wellicht verwachten door deze lezing. 

Wilt u meer weten? U kunt geen pdf downloaden over de lezinmgen, maar u kunt wel telefonisch of per e-mail meer informatie aanvragen.

Lezingen zijn voor groepen tot 30 personen, exclusief reistijd en reiskosten.

Geschreven op 2012-09-01

b. De Verenigde Oostindische Compagnie Meer info >

De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) was wereldwijd een van de eerste multinationals. De handel bracht exotische producten, zoals kruiden, porselein, zijde en tapijten per schip naar Europa, die tot dan toe een lange en gevaarlijke handelsweg over land aflegden. De spullen werden veelal verworven door ruilhandel. Hoe gevaarlijk en eenzaam was de weg over zee voor de bemanning van de schepen? Slechts 1 van de 3 opvarenden bereikte ook werkelijk de thuishaven in een van de verre streken. En daar aangekomen wachtte hen een nog grotere eenzaamheid. De Heren van de Compagnie kwamen zo op de idee om na de weesjongens die de schepen al vaak bevolkten ook weesmeisjes te sturen.

Wilt u meer weten? U kunt voor de lezingen geen pdf downloaden. U kunt telefonisch of per e-mail wel meer informatie aanvragen.

Voor groepen tot 30 personen exclusief reiskosten en reistijd.

Geschreven op 2012-07-25

a. De Europese Unie Meer info >

Over de Europese Unie wordt veel, heel veel gesproken en geschreven. Er wordt verwacht dat iedereen er over mee kan praten. Maar wat is nu eigenlijk die Europese Unie? En waarom is de Unie zo belangrijk? Is het waar zoals sommige kenners beweren dat de EU een federatie zou moeten zijn? Of zoals andere menen dat de EU nu juist de unieke samenstelling, een combinatie van supranationaal en intergouvernementeel, moet vasthouden?

Wilt u er meer over weten? U kunt voor de lezingen geen pdf downloaden, u kunt wel meer informatiie krijgen telefonisch of per e-mail.

Groepen tot 30 personen voor een lezing, exclusief reiskosten en reistijd.

Geschreven op 2012-07-25

c. Suzanne Groeneweg Meer info >

Vrouwenkiesrecht was niet zo vanzelfsprekend als wij het vandaag beschouwen. Vrouwen kregen uiteindelijk het passief kiesrecht in 1917 en pas in 1921 actief kiesrecht. Daar was veel, zoals revoltes in Den Haag prachtig aansluitend op activiteiten van Aletta Jacobs, aan vooraf gegaan. Het waren vooral de vrouwen die met hun zonen in het neutrale Nederland ten strijde trokken en vochten voor de gezondheid van hun kinderen. In Den Haag vond een broodoproer plaats, een tekort aan voeding prikkelde de vrouwen tot het uiterste. In 1915 werd er een grote internationale vrouwenconferentie gehouden waar de derde vredesconferentie was gepland. Niet alleen getuigenissen uit het verre verleden zijn in deze lezing verwerkt, maar wat betekent dat verleden voor onze tijd? Wat te denken van Hillary Clinton die bij de Afghanistanconferentie (2009) in Den Haag op de plek wilde logeren waar Betha von Suttner, geboren gravin Kinsky (1843-1914), Oostenrijkse vredesactiviste en Nobelprijswinnaar voor de vrede had gelogeerd. Een onmisbaar deel van de geschiedenis voor iedere vrouw.

Wilt u meer weten? U kunt voor de lezingen geen pdf downloaden, u kunt wel telefonisch of per e-mail meer informatie aanvragen

Lezingen voor groepen tot 30 personen, mannen ook van harte welkom, exclusief reiskosten en reistijd.

Geschreven op 2012-07-25